Nieuwjaarsdank

Nieuwjaarsdank. ( Geschreven door Nel Benschop. )
nieuwjaarsdank
O God, ik dank U, dat ik leven mag,
ik dank U voor elk uur, voor elke dag;
want Gij gaf mij zoveel; en als Gij neemt
dan weet ik (elke hardheid is U vreemd).
Dat Gij iets beters voor mij hebt gezocht,
veel mooier, dan wat ik ook kiezen mocht.
Ik wacht niet meer voor een gesloten deur,
ik sterf niet langzaam aan een eeuwige sleur.
ik lééf, ik lééf en heb U eindeloos lief!
ik ben uw kind, en hoef niet als een dief
te stelen, wat toch in mijn handen brandt:
de mooiste parel legt Gij in mijn hand:
ik ben niet eenzaam, arm en onbemind;
Ik ben rijk, gelukkig koningskind!
Ingezonden door Suzan de Boe.

Ik zie sterretjes

'Ik zie sterretjes' Bovenstaande uitdrukking wordt gebruikt als je een klap hebt gehad, lichamelijk of geestelijk. Welnu, zo'n klap heb ik tot nu toe in Wilhelminadorp beslist niet gekregen, maar ik krijg wel veel nieuwe levensverhalen te horen. Tijdens of na een huisbezoek kan het je wel eens als het ware gaan duizelen van wat je te horen krijgt, door de veelheid en/of de zwaarte van wat mensen je te vertellen hebben. Dan zou je bijna kunnen zeggen dat je sterretjes ziet.
Maar ik wil die uitdrukking nu vooral in een andere betekenis gebruiken. Ik zie in deze gemeente mensen die als sterretjes aan de hemel zijn. Kleine, maar kostbare mensen. Toonbeelden van levensmoed en liefde, vertrouwen en vrede, geloofskracht en geluk in het kleine. Dat zie ik als ik met hen in gesprek ben bij hen thuis, maar dat zag ik ook op de gemeenteavond. Mensen die in hun zwakheid toch licht verspreiden, waar een ander van opknapt.
En daarmee zitten we goed in de sfeer van Advent en Kerst. Sterren worden gemaakt en opgehangen, al dan niet geïnspireerd door de Ster van Bethlehem. Rondom de geboorte van een Kind dat als een heldere ster in de nacht van deze wereld is gekomen. Als gemeente van Wilhelminadorp mogen we steeds opnieuw naar dat grote Licht kijken en in het klein iets ervan laten schijnen. Zodat wie er van buiten af naar kijkt, kan zeggen: 'Ik zie sterretjes!'
Ds. A. Spaans

KERSTMIS.

KERSTMIS. (GESCHREVEN DOOR G. Ruissen).
Kerstmis-na-echtscheiding
Kerstmis is, zoals de wijzen,
plotseling een ster zien rijzen.
slechts een ster, een enkele ster,
maar die zonneklaar gaat schijnen,
en het duister laat verdwijnen.
eeuwig en oneindig ver.
-----------------------
Kerstmis is loflied horen
zingen door de Englenkoren:
,, Vrede’ op aard’, aan God de eer”
Dat terwijl het bruut geweld en
’t onrecht breed zich laat gelden
In de wereld, meer en meer.
----------------------------
Kerstmis is, een Kind gaan zoeken,
dat, omwikkeld met wat doeken.
in een kribbe werd gelegd,
wetend dat de Heer der heren,
Kinderlijk zal triomferen.
naar zijn eens gegeven recht.
-------------------------------
Kerstmis is, Gods liefde loven,
en het onderwijl geloven.
Dat de niet te stuiten kracht
van zijn wonderlijke mee dogen,
als een wonder voor onze ogen.
Juist in zwakheid wordt volbracht.
----------------------------------
Ingezonden door Suzan de Boe.

Voor wie geen raad weet.

Voor wie geen raad weet. (gedicht van Nel Benschop).
imgres
Doe niet de stap die je toch zou betreuren:
bedenk, dat je niet enkel voor jezelf bestaat,
denk aan die ander, die je achter laat,
en die geen mens heeft om hem op te beuren.
-----------------------
Wees sterk en houd je hoofd omhoog geheven
en weet, dat alles mogelijk is voor is voor wie gelooft,
al voel je je van alle moed en hoop beroofd:
er is een uitweg naar een ander leven.
----------------------
De weg is smal en niemand kan hem lopen,
dan wie zich leiden laat door Jezus hand,
grijp die dan vast, Ik smeek je: loop niet langs de rand,
van het ravijn - daar ligt de afgrond open.
-------------------------
Toe, geef aan Jezus je kapotte leven,
de Enige, die nooit een mens heeft laten staan,
omdat Hij zelf ook door de hel is heen gegaan.
Hij is de Enige, die je weer moed kan geven!
----------------------------------
Ingezonden door Suzan de Boe.

Vrede

Vrede. ( Geschreven door Justus A. van Tricht ).
url
Dromen van vrede,
dromend van het licht.
Hopend op genade,
in het laatst gericht.
Uitziend naar de morgen,
wachtend op de dag.
In Gods hand geborgen,
waar zijn toekomst wacht.

Eenmaal begenadigd.
vrij van zonde en smet.
Eeuwig licht verzadigd,
spreid zich als een net.
Door dit licht omgeven,
Licht dat bij mij blijft.
Licht van eeuwig leven.
Licht dat liefde schrijft.

Ingezonden door Suzan de Boe.


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.