Aan de rand van het water.( Geschreven door Aletta Dijkstra ).


 

background-15708_960_720
Aan de rand van het water hoor ik het geklater,
het geklater van het water.
Het water vol  kleuren en licht,
het licht je bent nu zonder gewicht.
Jouw gewichtloosheid, eindelijk geen pijn,
je mag er helemaal Vrij zijn.
De vrede van Zijn aanwezigheid,
een zekerheid.
Niet te bevatten het gemis,
Het is zoals het is.
Dan zoeken naar jouw aanwezigheid
Vader ik ben haar kwijt.
En toch weet ik daar aan de rand van water
is mijn geliefde en ik hoor het geklater.
Een zekerheid,
dat op Zijn tijd.
We samen zijn aan de rand van het water,
en luisteren naar het geklater.
Het water vol kleuren en licht.
In ons gewichtloosheid zonder pijn,
Samen vrij zijn!
Ingezonden door Suzan de Boe.

Kaars

Kaars (gedicht van Hein Stufkens).
imgres
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein,
Ga geduldig tot het uiterst,
Laat waar jij bent liefde zijn.

Ingezonden door Suzan de Boe.

Dankdag

Dankdag voor gewas en arbeid. (geschreven Nel Andeweg van Brakel )
url
De koele donkere aarde
heeft weer zijn taak volbracht.
Zij heeft haar vrucht gegeven,
Nu ligt ze stil, en wacht.
---------
De God van dood en leven.
die haar wasdom geeft,
Hij gaf zon en regen,
en zorgt voor al wat leeft.
----------
En wij, die door Hem leven,
we zeggen keer op keer:
“Gij hebt ons veel gegeven,
wij danken U, o Heer”
------------
Ingezonden door Suzan de Boe.

Houvast

HOUVAST. (geschreven door Oeke Kruythof ).
Houvast
In het drijfzand van mijn onrust
mijn wanhoop angst en rouw
zoek ik naar een vlonder
een leven lang
en telkens is daar weer het wonder
Bent U die U bent
de Aanwezige
een toeverlaat
een uitgestoken hand.
Bent U die U bent
rechtstreek door verbonden
of versluierd in de ander
de Aanwezige
Bent U die U bent
waarachtig en onwankelbaar
bij nacht en ontij
de Aanwezige.
Kortom
U bent
mijn enige houvast.
Suzan de Boe

De eerste kreeg er vijf...

wandbord-geloof-hoop-liefde_1318_0
De eerste kreeg er vijf…. ( geschreven door C. Bronswijk ).

De eerste kreeg er vijf, de anderen twee en één:
talenten om te zijn, niet voor zichzelf alleen.Want wie hier leeft op aarde voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht, verbreidt geen leven meer.
Maar hij die geeft en deelt met blijde, gulle hand,
zijn leven wordt vervuld met tekens van Gods land.
En wie met liefde werkt, het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf, brengt leven in de dood.
Gezegend is de mens, die weet van het talent,
Van liefde, hoop, geloof: hij is God toegewend.

Ingezonden door Suzan de Boe.