Dankdag voor gewas en arbeid. (geschreven Nel Andeweg van Brakel )
url
De koele donkere aarde
heeft weer zijn taak volbracht.
Zij heeft haar vrucht gegeven,
Nu ligt ze stil, en wacht.
---------
De God van dood en leven.
die haar wasdom geeft,
Hij gaf zon en regen,
en zorgt voor al wat leeft.
----------
En wij, die door Hem leven,
we zeggen keer op keer:
“Gij hebt ons veel gegeven,
wij danken U, o Heer”
------------
Ingezonden door Suzan de Boe.

Houvast

HOUVAST. (geschreven door Oeke Kruythof ).
Houvast
In het drijfzand van mijn onrust
mijn wanhoop angst en rouw
zoek ik naar een vlonder
een leven lang
en telkens is daar weer het wonder
Bent U die U bent
de Aanwezige
een toeverlaat
een uitgestoken hand.
Bent U die U bent
rechtstreek door verbonden
of versluierd in de ander
de Aanwezige
Bent U die U bent
waarachtig en onwankelbaar
bij nacht en ontij
de Aanwezige.
Kortom
U bent
mijn enige houvast.
Suzan de Boe

De eerste kreeg er vijf...

wandbord-geloof-hoop-liefde_1318_0
De eerste kreeg er vijf…. ( geschreven door C. Bronswijk ).

De eerste kreeg er vijf, de anderen twee en één:
talenten om te zijn, niet voor zichzelf alleen.Want wie hier leeft op aarde voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht, verbreidt geen leven meer.
Maar hij die geeft en deelt met blijde, gulle hand,
zijn leven wordt vervuld met tekens van Gods land.
En wie met liefde werkt, het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf, brengt leven in de dood.
Gezegend is de mens, die weet van het talent,
Van liefde, hoop, geloof: hij is God toegewend.

Ingezonden door Suzan de Boe.

Gods voorzienigheid.

FatherHand
Gods voorzienigheid. ( Geschreven door M.A. Groeneweg – Reuver ).
Alles in mijn leven staat onder Gods voorzienigheid,
Hoe de weg ook wordt geleid.
en waar deze henen gaat,
’t ligt besloten in Gods raad.

Wat Hij over mij beslist dat zal enkel wijsheid zijn,
God is groot en ik zo klein.
Nimmer heeft Hij zich vergist,
niets gebeurt wat Hij niet wist.

Heer, wat mij ook wedervaart leer mij ’t geven in Uw hand,
wordt ‘k door vragen overmand.
En door zorgen zeer bezwaard,
maak mij angstig hart bedaard.

Dat ik mij, getroost en stil,
overgeef Heer, aan Uw wil.
Ingezonden door Suzan de Boe.

Pinksteren

Pinksteren. ( geschreven door J.W. Schulte Nordtholt )
imgres
De Heilige Geest is:
door de holten van het gemis
van het menselijke bestaan
wakkert de wind weer aan
uit het land van achter de horizon
waar Adam spitte en Eva spon.

De heilige Geest begint
met die gedreven wind,
en dan ziet men het licht en puur
op de hoofden tongen van vuur
ontstoken aan een onzichtbare zon
die in het hart van God begon.

De Heilige Geest is het licht
dat een hemel op aarde sticht,
vrede en liefde voor alle mensen
boven bidden en boven wensen,
en in hun hart de Schepper Zon,
waarmee de wereld begon.
Ingezonden door Suzan de Boe.