Herfst

Herfst. ( geschreven door Enny Ijskens-Kooger ).unknown
De bloemen sterven in de tuinen
een trage, maar gestage dood.
De bomen dragen in hun kruinen,
weer sluiers, bruin geel en rood.

Er hangt een sfeer van stil berusten
in wat nu haast te komen staat,
alsof de zon de knoppen kuste:
het gaat niet meer, je komt te laat.

De somberheid der grauwe luchten,
de geur van nat en rottend mos,
de laatste roos, de laatste vruchten,
’t maakt al een weemoed in ons los.

Zal dat de laatste winter wezen,
waar al die schoons in ondergaat?
Hoe vaak een herfst nog Heer, na deze,
die zoveel keuren achter laat?

Er vaart een heimwee door de hagen,
verwachting ritselt overal.
Welk jaartal zal die herfstdag dragen
waarop Uw lente komt zal?

Ingezonden door Suzan de Boe.

De eerste kreeg er vijf...

wandbord-geloof-hoop-liefde_1318_0
De eerste kreeg er vijf…. ( geschreven door C. Bronswijk ).

De eerste kreeg er vijf, de anderen twee en één:
talenten om te zijn, niet voor zichzelf alleen.Want wie hier leeft op aarde voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht, verbreidt geen leven meer.
Maar hij die geeft en deelt met blijde, gulle hand,
zijn leven wordt vervuld met tekens van Gods land.
En wie met liefde werkt, het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf, brengt leven in de dood.
Gezegend is de mens, die weet van het talent,
Van liefde, hoop, geloof: hij is God toegewend.

Ingezonden door Suzan de Boe.

Gods voorzienigheid.

FatherHand
Gods voorzienigheid. ( Geschreven door M.A. Groeneweg – Reuver ).
Alles in mijn leven staat onder Gods voorzienigheid,
Hoe de weg ook wordt geleid.
en waar deze henen gaat,
’t ligt besloten in Gods raad.

Wat Hij over mij beslist dat zal enkel wijsheid zijn,
God is groot en ik zo klein.
Nimmer heeft Hij zich vergist,
niets gebeurt wat Hij niet wist.

Heer, wat mij ook wedervaart leer mij ’t geven in Uw hand,
wordt ‘k door vragen overmand.
En door zorgen zeer bezwaard,
maak mij angstig hart bedaard.

Dat ik mij, getroost en stil,
overgeef Heer, aan Uw wil.
Ingezonden door Suzan de Boe.

Pinksteren

Pinksteren. ( geschreven door J.W. Schulte Nordtholt )
imgres
De Heilige Geest is:
door de holten van het gemis
van het menselijke bestaan
wakkert de wind weer aan
uit het land van achter de horizon
waar Adam spitte en Eva spon.

De heilige Geest begint
met die gedreven wind,
en dan ziet men het licht en puur
op de hoofden tongen van vuur
ontstoken aan een onzichtbare zon
die in het hart van God begon.

De Heilige Geest is het licht
dat een hemel op aarde sticht,
vrede en liefde voor alle mensen
boven bidden en boven wensen,
en in hun hart de Schepper Zon,
waarmee de wereld begon.
Ingezonden door Suzan de Boe.

Eeuwig thuis.

Eeuwig thuis.
Als Gods kind’ ren sterven
mogen ze erven
hun gelukkig lot.
Alles dan te boven
gaan ze juichend loven
een drieenige God
Jezus, heeft hen opgezocht
Met zijn dierbaar bloed gekocht.
Juub’lend prijzen ze het lam
Dat hen tot Zich nam

Als Gods kind’ ren scheiden
stopt voorgoed hun lijden.
Alles is voorbij
Smart om al hun zonden
wordt nooit meer gevonden.
Zalig zijn ze vrij!
Jezus, die zijn leven gaf,
droogt nu Zelf zijn tranen af.
Eeuwig zijn ze bij Hem thuis
in het Vaderhuis.
October 2021
August 2018
June 2018
May 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017