PALMPASEN

PALMPASEN.Palmzondag
Over het zachtgroen blad van de palm
stapte kalm een kleine ezel langs de schare,
hij maakte zich klein, wilde als het ware,
wel onzichtbaar zijn, grijzer dan grijs.
zijn rug trok krom om de zwaarte van de last
op de tast gingen de zachte hoeven over een
tapijt dat het volk spreidde over de weg,
naar de Heilige stad
hij had geen goed gevoel bij het Hosanna geroep.
een grote groep mensen drong joelend in de poort,
maar de Man die hij met zich droeg,
sprak geen enkel woord
de kleine ezel was bekommerd om hem
omdat hij wist dat de Gezalfde weende
om Jeruzalem.
Ingezonden door Suzan de Boe.

Goede Vrijdag. (

Goede Vrijdag. ( geschreven door Jan Groenleer).
goedevrijdag
Heer, uw handen, zijn ruw geschonden,
wreed doorboord en lamgelegd,
bloedend uit diepe wonden,
alles volgens gelden recht.

Bitterheid heb t U gedronken,
hoog verheven, bovenaards.
Spijkerhard in hout geklonken,
wijst uw voetstap nederwaarts.

Als uw zijde wordt door stoken
en er bloed en water vloeit,
zijn uw ogen al gebroken.
Stervend bent U volgroeid.

Tot een mens, de meest verachte,
spiegelbeeld van wie ik ben;
Lam dat zich voor mij liet slachten;
offer waar ik nooit aan wen.

Ingezonden door Suzan de Boe.

Aan de rand van het water.

Aan de rand van het water.( Geschreven door Aletta Dijkstra ).


 

background-15708_960_720
Aan de rand van het water hoor ik het geklater,
het geklater van het water.
Het water vol  kleuren en licht,
het licht je bent nu zonder gewicht.
Jouw gewichtloosheid, eindelijk geen pijn,
je mag er helemaal Vrij zijn.
De vrede van Zijn aanwezigheid,
een zekerheid.
Niet te bevatten het gemis,
Het is zoals het is.
Dan zoeken naar jouw aanwezigheid
Vader ik ben haar kwijt.
En toch weet ik daar aan de rand van water
is mijn geliefde en ik hoor het geklater.
Een zekerheid,
dat op Zijn tijd.
We samen zijn aan de rand van het water,
en luisteren naar het geklater.
Het water vol kleuren en licht.
In ons gewichtloosheid zonder pijn,
Samen vrij zijn!
Ingezonden door Suzan de Boe.

Kaars

Kaars (gedicht van Hein Stufkens).
imgres
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein,
Ga geduldig tot het uiterst,
Laat waar jij bent liefde zijn.

Ingezonden door Suzan de Boe.

Dankdag

Dankdag voor gewas en arbeid. (geschreven Nel Andeweg van Brakel )
url
De koele donkere aarde
heeft weer zijn taak volbracht.
Zij heeft haar vrucht gegeven,
Nu ligt ze stil, en wacht.
---------
De God van dood en leven.
die haar wasdom geeft,
Hij gaf zon en regen,
en zorgt voor al wat leeft.
----------
En wij, die door Hem leven,
we zeggen keer op keer:
“Gij hebt ons veel gegeven,
wij danken U, o Heer”
------------
Ingezonden door Suzan de Boe.