IN GOEDE AARDEDaar waar een kind zich veilig weet,
een hand hem begeleidt
daar valt het zaad in rijke grond,
en wacht ….
boom1

Daar waar een mens ontvankelijk is,
voor leven openstaat,
daar valt het zaad in rijke grond,
en wacht ….

Daar waar de grond is omgeploegd,
het leven is gerijpt,
daar valt het Woord in rijke grond,
en wacht ….

en wacht ….,
totdat er klank ontstaat,
totdat ontkiemen kan,
totdat een mens wordt aangeraakt,
en dan het Woord verstaat...