Herfst

Herfst. ( geschreven door Enny Ijskens-Kooger ).unknown
De bloemen sterven in de tuinen
een trage, maar gestage dood.
De bomen dragen in hun kruinen,
weer sluiers, bruin geel en rood.

Er hangt een sfeer van stil berusten
in wat nu haast te komen staat,
alsof de zon de knoppen kuste:
het gaat niet meer, je komt te laat.

De somberheid der grauwe luchten,
de geur van nat en rottend mos,
de laatste roos, de laatste vruchten,
’t maakt al een weemoed in ons los.

Zal dat de laatste winter wezen,
waar al die schoons in ondergaat?
Hoe vaak een herfst nog Heer, na deze,
die zoveel keuren achter laat?

Er vaart een heimwee door de hagen,
verwachting ritselt overal.
Welk jaartal zal die herfstdag dragen
waarop Uw lente komt zal?

Ingezonden door Suzan de Boe.