EREDIENSTEN aanvang 10.00 uur
23 juni VIERING HEILIG AVONDMAAL
voorganger Ds M.Th. Reichmann
Organist De heer M. Don

30 juni 2019
Voorganger Ds. J. de Lange, Kamperland
Organist De heer A. Abrahamse

7 juli
Voorganger Majoor Van Vuuren, Leger des Heils,
Organist De heer A. Prinsen

14 juli
Voorganger Ds. M. Reichmann
Organist De heer J. van Moolenbroek

21 juli
Voorganger Ds. J. Lukasse, Middlbug
Organist De heer A. Abrahamse

28 juli
Voorganger Ds. P. Melse, Vrouwenpolder
Organist De heer A. Abrahamse

4 augustus
Voorganger Ds. J. de Lange, Kamperland
Organist De heer M. Don

Zangdienst
In september staat de zangdienst voor de deur, op de tweede zondag, 8 september. Dan ben ik er natuurlijk, zie hierboven. Ik hoop, samen met de vrouwenvereniging, dat u liederen wilt aanleveren waarvan u veel houdt. Dan kunnen we samen een heel goed begin maken met het nieuwe kerkelijk seizoen. U kunt de liederen doorgeven aan de Vrouwenvereniging, aan Willy Heijnsdijk en ook aan Kees Nijssen, die een aantal taken van Wil Wagenaar overneemt, wat heel erg gewaardeerd wordt. In hoeverre Wil haar taken weer op zal kunnen pakken is nu nog niet te zeggen. Ze werkt heel hard aan haar herstel en wij bidden met haar mee om kracht, moed en hulp van de Enige.