Eeuwig thuis.

Eeuwig thuis.
Als Gods kind’ ren sterven
mogen ze erven
hun gelukkig lot.
Alles dan te boven
gaan ze juichend loven
een drieenige God
Jezus, heeft hen opgezocht
Met zijn dierbaar bloed gekocht.
Juub’lend prijzen ze het lam
Dat hen tot Zich nam

Als Gods kind’ ren scheiden
stopt voorgoed hun lijden.
Alles is voorbij
Smart om al hun zonden
wordt nooit meer gevonden.
Zalig zijn ze vrij!
Jezus, die zijn leven gaf,
droogt nu Zelf zijn tranen af.
Eeuwig zijn ze bij Hem thuis
in het Vaderhuis.