Nieuws van de kerkenraad:

Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om ook de diensten van de kerk in Wilhelminadorp thuis te kunnen beluisteren. Dit lukt niet rechtstreeks gezien het feit dat er geen internetaansluiting in het kerkgebouw aanwezig is en het aanleggen van internet een kostbaar gebeuren is. Sinds enkele weken nemen we de diensten op op film. Deze diensten kunt u via de computer of laptop thuis achteraf bekijken. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit aangeven bij een van de kerkenraadsleden. Peter Blok of een van de kerkenraadsleden zal dan de gevraagde dienst op een usb stick bij u bezorgen zodat u op eigen gelegenheid in alle rust toch de dienst kan naluisteren.
Belangrijk in deze is dat u voor de dienst aangeeft dat u hiervan gebruik wilt maken zodat de dienst ook daadwerkelijk opgenomen wordt. Uiteraard gebeurt dit opnemen op film met toestemming van de voorganger en zijn alleen de voorganger en de kerkenraadsleden zichtbaar.
Er is ook gevraagd of de collectes betaald kunnen worden via een QR code zodat u met uw telefoon kunt betalen. Vanaf heden is dat ook mogelijk, er hangen twee QR codes op in de kerk, 1 op de deur naar de uitgang, en 1 tegen de achterste rij van het middenschip.