VAN KERKVOOGDIJ EN DIAKONIE


De volgende weken zal gecollecteerd worden voor de volgende doelen:
10-4 Diaconaal werk in de gemeente.
14-4 Deze collecte is voor de voedselbank.
Heilig Avondmaal.
15-4 Deze collecte is voor Wereldkinderen.
Goede vrijdag.
17-4 Algemeen kerkenwerk.
Pasen.
24-4 Onderhoud kerk.
  1-5 Algemeen kerkenwerk.
  8-5     Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria.
15-5  Deze collecte is bestemt voor de energiekosten
   
De bloemen uit de kerk worden na de dienst naar verschillende leden van de gemeente gebracht.

Giften € 25.00 - € 10.00 - € 10.00 voor de bloemen.

Collecte telling februari 2022 Totaal in de diensten € 235,75 06-02 Werelddiaconaat boeren in Oeganda € 31,40 13-02 Noodhulp Nepal € 58,10 20-02 Bloemen in de dienst € 29,70 27-02 Algemeen kerkenwerk € 69,60 Zending € 12,55

Giften: € 50,00 - € 50,00 - € 20,00 - € 10,00 - € 5,00

Herman de Jonge\ Peter Blok