VAN KERKVOOGDIJ EN DIAKONIEDe komen de weken zal gecollecteerd worden voor de volgende doelen:
25-8       Algemeen Kerkenwerk.
  1-9         Algemeen Jeugdwerk
  8-9       Collecte bij het Avondmaal voor de Voedselbank
15-9       Algemeen Diaconaalwerk
22-9       Vredesweek als vrede ver te zoeken is.
29-9       Algemeen Kerkenwerk.
 
De bloemen van de liturgische tafel werden 
na de dienst bij verschillende leden van de 
gemeente gebracht.
 
Ontvangen gift € 10,00 voor bloemen

 
Herman de Jonge/ Peter Blok