VAN KERKVOOGDIJ EN DIAKONIEKees Nijssen zal naast zijn ambt als ouderling ook het ambt van kerkrentmeester gaan vervullen, om te voldoen aan de kerkorde van de PKN, welke voorschrijft dat de taken van boekhouder en penningmeester gescheiden dienen te zijn.

De komen de weken zal gecollecteerd worden voor de volgende doelen:

14-4       Algemeen Kerkenwerk
18-4       Avondmaalscollecte voor de voedselbank
19-4       Algemeen Kerkenwerk
Hulp in Nicaragua, o.a. voor huiswerk begeleidingsklasjes in de plaatsen
Managua, Masaya en Tipitapa, waar John en Marjan Lindhout werken

28-4       Algemeen Diaconaal werk
5-5   Noodhulp voor Malawi, Zimbabwe en Mozambique na de cycloon met hevige
                overstromingen.
12-5       Job jeugdwerk
19-5       Algemeen kerkenwerk
 
De bloemen van de liturgische tafel werden na de dienst bij verschillende leden van de gemeente gebracht.
 
Herman de Jonge/ Peter Blok