De volgen de weken zal gecollecteerd worden voor de volgende doelen:
16 juli         Algemeen Kerkenwerk.
23 juli         Algemeen Diaconaal werk.
30 juli         Algemeen Kerkenwerk.
6 juli           Algemeen Kerkenwerk.
13 juli         Zending  Ghana.
20 juli         Algemeen Diaconaal werk.
27 juli         Algemeen Kerkenwerk.
3 aug          Wereld diaconaat (Israel).
 
De bloemen uit de kerk worden na de dienst naar leden van de gemeente gebracht.
   
Collectetelling juni
Collecten in de dienst in juni:                              233,45 euro
4 juni:         algemeen kerkenwerk                      31,85 euro
11 juni:       algemeen kerkenwerk                      31,40 euro
18 juni:       algemeen kerkenwerk                      58,00 euro
25 juni:       avondmaal collecte (Clarahofje)        73,55 euro
 
Giften: 20 euro
 
Herman de Jonge / Peter Blok.