VAN KERKVOOGDIJ EN DIAKONIE

Van de kerkmeester en de diaconie De volgende weken zal gecollecteerd worden
voor de volgende doelen.
12 maart      Wereld Diaconaat’
                       Deze collecte is om de boerinnen in
                       Ghana een beter bestaan te geven.
19 maart      Algemeen Kerkenwerk.
26 maart      Deze collecte is voor de Energiekosten.
2 april            Heilig Avondmaal.
                        Deze collecte is voor de voedselbank.
7 april            Algemeen Diaconaal werk.
9 april            Algemeen Kerkenwerk.
16 april         Wereld Diaconaat, Moldavie.
23 april         Bloemen in de dienst.
 
De bloemen uit de kerk worden na de dienst naar leden van de gemeente gebracht.
   
Collecten verantwoording:
Totaal in de diensten                                € 286,25 1 januari       algemeen kerkenwerk        €   37,00
8 januari       diaconie                                   €   37,60 15 januari     algemeen kerkenwerk                 €   29,40 22 januari     onderhoud kerk            €   88,70 29 januari     missionair werk in Nederland    €   45,50
 
Herman de Jonge / Peter Blok.