VAN KERKVOOGDIJ EN DIAKONIE


De komende weken zal gecollecteerd worden voor de volgende doelen:

3 – 3 Algemeen kerkenwerk
10 – 3 Voorjaarszending
17 – 3 Algemeen kerkenwerk
24 – 3 Onderhoud van het kerkgebouw
31 – 3 Zending: stop kinderarbeid in India
7 – 4 Algemeen diaconaal werk

De bloemen van de liturgische tafel werden na de dienst bij verschillende leden van de gemeente gebracht.

Resultaten collectes januari
Totaal in de diensten (1
e collecte) € 455.50
6 Algemeen kerkenwerk € 47.65
13 Diaconaal werk in de gemeente € 55.15
20 Algemeen kerkenwerk € 237.25
27 JOP € 47.00
zendingsbusje € 10.70

Giften: € 5.00 voor bloemenfonds, € 10,00 voor kerkenwerk,
van Vrouwenvereniging “Eltheto” € 600.00, verjaardagsbusje € 254.60

Herman de Jonge/ Peter Blok

Kaarten en postzegels
Er zijn weer heel wat kaarten ingeleverd voor de zending. Het totale gewicht van de kaarten was 24 kg. De postzegels hadden een gewicht van 3 kg. Allemaal bestemd voor de zending
Hartelijk dank lieve mensen voor de kaarten en de postzegels, de zending is u allen heel dankbaar voor de ingeleverde kaarten en postzegels.
Suzan de Boe