Lucas 24: 35-48


Daar loopt de Tora, is een joodse uitdrukking die van toepassing is op mensen die de richting opgaan, voorgehouden door God. Het wordt gezegd van de mens die de Tora belichaamt, hem in zijn of haar dagelijks leven in doen en laten gestalte geeft. De rechtvaardige, die in de psalmen bezongen wordt.
lucas1
Jezus was zo’n rechtvaardige, zo’n rondwandelende Tora, zo’n vleesgeworden Woord. En Hij was dit bij uitstek: in Hem zijn wet en profeten uiteindelijk vervuld. Hij was niet een vleesgeworden woord, maar het vleesgeworden Woord .Was…want tot het uiterste toe gaan, betekent ook: sterven. Het Woord van God tot het laatste toe belichamen, gestalte geven, betekent ook: gekruisigd worden, verliezen.

Maar dan gebeurt het onvermoede: De leerlingen blijven Hem, over de dood heen, herkennen, in het breken van het brood, in het gebaar van het delen. Hij blijft tastbaar, voelbaar, in ons midden aanwezig om ons vrede toe te wensen. Wie Hem volgt, jaagt geen hoog, onstoffelijk, geestelijk ideaal na. Waar Hij aanwezig is, nu nog, verschijnen geen waanbeelden. Waar Hij verschijnt, daar is een mens, die honger heeft en vraagt om eten.