Goede vrijdag

Goede vrijdag. ( Geschreven door Jan Groenleer.)

Heer, uw handen, ruw geschonden,
wreed doorboord en lamgelegd,
bloedende uit diepe wonden,
alles volgens geldend recht.

Bitterheid heb U gedronken,
hoog verheven, bovenaards.
Spijkerhard in hout geklonken,
wijst uw voetstap nederwaarts.

Als uw zijde wordt doorstoken
en er bloed en water vloeit,
zijn uw ogen al gebroken.
Stervend bent U volgroeid.

Tot een mens, de meest verachte,
spiegelbeeld van wie ik ben;
Lam dat zich voor mij liet slachten;
offer waar ik nooit aan wen.

Bij Johannes 18: 1-19:42.

Ingezonden door Suzan de Boe.