Houvast

HOUVAST. (geschreven door Oeke Kruythof ).
Houvast
In het drijfzand van mijn onrust
mijn wanhoop angst en rouw
zoek ik naar een vlonder
een leven lang
en telkens is daar weer het wonder
Bent U die U bent
de Aanwezige
een toeverlaat
een uitgestoken hand.
Bent U die U bent
rechtstreek door verbonden
of versluierd in de ander
de Aanwezige
Bent U die U bent
waarachtig en onwankelbaar
bij nacht en ontij
de Aanwezige.
Kortom
U bent
mijn enige houvast.
Suzan de Boe