Nieuws

Kerkenraad:
En weer konden een aantal van onze plannen niet doorgaan. Dit i.v.m. het coronavirus dat actief blijft. Zo konden we helaas de vrijwilligers niet ontvangen in de kerk. Deze grote groep mensen doen belangeloos hun werk in de gemeente. Veel van deze mensen doen zelfs meerdere taken en dit al vele jaren. Ze zijn onmisbaar voor de gemeente. Zo worden we elke zondagmorgen door een koster ontvangen in de kerk. Ligt de tuin er prima bij. Heeft u de mooie violen in de tuin al bewonderd? Jaap weer bedankt, het ziet er opnieuw mooi uit. De dames van de vrouwenvereniging blijven actief. Er zijn best aardig wat sokken verkocht. En de site ziet er altijd prima uit. Dit zijn maar een paar voorbeelden van het werk wat verzet wordt. We nemen ook afscheid van één van onze vrijwilligers. Helaas moet Johan van Nieuwenhuijzen zijn taak neerleggen. Johan bedankt voor de vele jaren dat je onze gemeente hebt ondersteund door (mede) de taak van koster te hebben vervuld. En dat op een voortreffelijke manier. En wie weet in de toekomst…? Gelukkig is er iemand bereid gevonden deze taak over te nemen. Janneke Blok is onze nieuwe kosteres. Daar zijn we heel blij mee. Janneke bedankt dat je dit wilt doen. Ook de stamppotmaaltijd kon niet doorgaan. Erg jammer, omdat het heel fijn is om samen te eten. En een mooi begin van de dankdagviering. De dankdagdienst kon gelukkig wel doorgaan. Dit was een mooie intieme viering met onze eigen predikant Ds. Spaans. Inmiddels is het advent. We steken elke zondagmorgen een kaars aan en spreken woorden van hoop. Want we mogen hoopvol naar kerst toeleven. En wat zou het toch mooi zijn als we op kerstmorgen met het koperensemble Kaaisteker de dienst mogen vieren. De voorganger is dan Ds. Jobsen die ook in de dienst van oudjaar zal voorgaan. Samen met hem luiden we het jaar uit en stappen we het nieuwe jaar 2022 binnen. Hij gaat ook op zondag 2 januari bij ons voor. Zover is het nog niet. Eerst leven we toe naar het kerstfeest. Het feest van het grote licht dat er is voor iedereen. Daarom mogen we elkaar een gezegend en gezond nieuwjaar toewensen.
Gedachtenisdienst Op 14 november hebben we samen geluisterd, gezongen en gebeden tijdens de dienst van herinnering aan hen die niet meer bij ons zijn. In het afgelopen jaar moesten we uit onze gemeente de volgende mensen missen:
Jacomina Klazina Heijnsdijk – Kole † 27-01-2021, 96 jaar Johan Jan Kole † 15-06-2021, 82 jaar Wilhelmina Naomi Wagenaar – v.d. Werf † 31-08-2021, 90 jaar
Familieleden staken een kaars aan en Herman de Jonge deed dat voor allen die in onze herinnering voortleven. Het is goed om te gedenken, om stil te staan bij mensen van wie je veel hebt gehouden. Die herinnering moet levend blijven, want ze vormen een onderdeel van ons eigen bestaan, ons leven. Stilstaan, herinneren, denken aan wie en aan wat voorbijgegaan is, dat doen we niet vaak meer in deze tijd. Gelukkig is daar wel plaats voor in de kerk. Bij het Licht van de Eeuwige God, die verleden, heden en toekomst in Zijn Hand houdt. Zo hebben we dat ook dit jaar weer ervaren in deze dienst.
Als jouw naam klinkt zie ik even hoe je liep en wat je zei, wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij.
Als jouw naam klinkt stroomt er water uit mijn ogen, door mijn ziel. Onze dromen, plan voor later, tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt komt tot leven hoe je mij hebt meegemaakt, mee geschapen, weggegeven, mijn bestaan hebt aangeraakt.
Nu jouw naam klinkt wacht ik onder onze levens eens een hand, ook al voelt nu alles zonder, God brengt ons weer in verband.
Gedicht geschreven door Michiel de Zeeuw
Willy Heijnsdijk


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.