Welkom,

Bij de Protestantse Gemeente Wilhelminadorp.


Deze website geeft informatie over alle kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente, zoals kerkdiensten, gespreksgroepen, activiteiten etc.

Ook vindt u hier alle relevante adressen en gegevens waar u terecht kunt voor een vraag, bepaalde activiteit of een bezoek.


U bent van harte welkom!

Aangepast zoeken

Nieuwe ontwikkelingen of nieuwtjes vindt u onder nieuws

________

Burgemeester leidt kerkdienst in onze kerk op zondag de 22e januari 2017!


http://www.goestig.nl/burgemeester-leidt-kerkdienst/

________


 Koffiedrinken

Denkt u er aan dat u nà de dienst op 9 juli a.s. met de heer Slabbekoorn in de consistorie verwacht wordt voor een gezellig samenzijn ?

________


 Zangdienst augustus

Het is niet gelukt een voorganger te vinden voor zondag 27 augustus. Dat is ieder jaar i.v.m. de vakantieperiode moeilijk, maar alle voorgaande jaren hadden we tijdens de zomermaanden toch altijd een spreker op de kansel.

Gelukkig is onze eigen predikant, Ds. Reichmann, bereid haar vakantie te onderbreken en naar Wilhelminadorp terug te komen om  op deze dag voor te gaan. Om haar de tijdrovende voorbereiding van een  dienst te besparen willen we een zangdienst organiseren. Enkele jaren geleden heeft dat ook al eens plaats gehad en dat werd door de gemeenteleden zeer gewaardeerd.


Net als toen stellen we voor dat u als  gemeentelid enkele liederen opgeeft die u aanspreken, b.v. omdat u daar  een herinnering aan hebt, die u ontroeren of gewoon erg mooi vindt.

Ds Reichmann zal daar een selectie uit maken. Graag vermelden in welke bundel uw keuze voorkomt. Uw opgave kunt u deponeren in de doos die achterin de kerk staat.

________


 Fietstocht 2017

2 september a.s. is het weer zover: de fietstocht die  voor de 11e keer georganiseerd wordt. Al die jaren volgden we een route tussen Wilhelminadorp en Kloetinge vanwege de mooie 2 september a.s. is het weer zover: de fietstocht die  voor de 11e keer georganiseerd wordt. Al die jaren volgden we een route tussen Wilhelminadorp en Kloetinge vanwege de mooie locatie daar voor een koffiestop, maar nu wordt het toch tijd voor wat meer variatie.


Gelukkig hebben de heer  en mevrouw Minnaard uit ‘ Heer Arendskerke hun mooie tuin beschikbaar gesteld, waarvoor we hen heel dankbaar  zijn, zodat Suzan de Boe eens een heel andere route kan uitstippelen.


Ook deze keer wordt het een tocht van zo’ 20 à 25 km.

Voor degenen die niet kunnen meefietsen maar toch de gezelligheid van het koffiedrinken willen meemaken is de mogelijkheid om op eigen gelegenheid met eigen vervoer rechtsreeks naar ’ Heer Arendskerke te komen. Het adres is: Raadhuisstraat 1. U wordt daar dan plm. 14.15 uur verwacht.


Mocht u niet over eigen vervoer beschikken dan kunt u dat melden bij de kerkenraad, zij zullen dan voor u vervoer regelen.  


Vertrek om half twee vanachter de kerk.  Aanmelden is niet nodig.

_______

Predikant:


Predikant: Ds. M.C.J.T. Reichmann, bereikbaar op dinsdag en ’s avonds tussen 18.30 u. en 19.00 u., tel. 85 29 72 of via predikant@kerkwilhelminadorp.nl

 

Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u zich ook in verbinding stellen met Willy Heijnsdijk, tel. 25 12 10, of met Wil Wagenaar, tel. 22 72 42. Zij kunnen u verder doorverwijzen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijbel tekst van de dag: