Welkom,

Bij de Protestantse Gemeente Wilhelminadorp.


Deze website geeft informatie over alle kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente, zoals kerkdiensten, gespreksgroepen, activiteiten etc.

Ook vindt u hier alle relevante adressen en gegevens waar u terecht kunt voor een vraag, bepaalde activiteit of een bezoek.


U bent van harte welkom!

Aangepast zoeken

De foto’s van de startzondag 2016 en de fietstocht 2016, Kerstdienst stamperiusschool vindt u onder multimedia.


Nieuwe ontwikkelingen of nieuwtjes vindt u onder nieuws

________

Burgemeester leidt kerkdienst in onze kerk op zondag de 22e januari 2017!


http://www.goestig.nl/burgemeester-leidt-kerkdienst/

________

Rommelmarkt


Ieder jaar wordt er in ons dorp een rommelmarkt georganiseerd, het ene jaar door de plaatselijke muziekvereniging, het andere jaar door de kerkelijke gemeente.


Dit jaar is het onze beurt.


Het is de bedoeling deze markt te houden op zaterdag 17 juni aanstaande.

Het is nog wel een beetje vroeg maar we vragen u nu alvast om spullen die u niet meer gebruikt en wilt afdanken, voor ons te reserveren. Voor  grotere objecten zoals meubels en witgoed hebben we helaas geen plaats, maar kleinere en nog goed bruikbare artikelen zijn van harte welkom.


U kunt ze afleveren op vrijdagavond 16 juni bij het kerkgebouw tussen 19.00 en 21.00 uur. Mocht u er eventueel eerder vanaf willen dan kunt u contact opnemen met Herman de Jonge, Brugstraat 19, tel. 21 10 57.


De opbrengst is bestemd voor onderhoud van het kerkgebouw. Dat is niet alleen van belang voor de kerkelijke gemeente, maar ook van belang voor de dorpsgemeenschap, want zeg nou zelf: een dorp zonder kerkgebouw kan  toch niet ?


Herman de Jonge / Peter Blok


________

Wie weet er een organist ?

De laatste tijd hebben een aantal van onze vaste organisten hun werkzaamheden beëindigd of zijn meer actief geworden in de eigen gemeente.

Daardoor wordt het steeds moeilijker om iedere zondag  iemand te vinden die de gemeentezang in Wilhelminadorp kan begeleiden.

We hebben diverse pogingen gedaan, o.a. navraag bij de muziekschool, bij organisten waarvan we weten dat ze leerlingen hebben, maar tot nu toe met weinig resultaat.

Vandaar dat we een beroep op u willen doen:

Kent u iemand of weet u via via iemand die bereid zou zijn op enkele zondagen bij ons te komen spelen ?

Graag mensen die daartoe daadwerkelijk bereid zijn want namen en adressen van organisten hebben we genoeg, alleen is er altijd wel een reden om niet op ons verzoek in te gaan.

Uw reacties graag naar Wil Wagenaar,Tervaten 1, 4481 PA Kloetinge,

tel 0113  22 72 42.

________

Predikant:


Predikant: Ds. M.C.J.T. Reichmann, bereikbaar op dinsdag en ’s avonds tussen 18.30 u. en 19.00 u., tel. 85 29 72 of via predikant@kerkwilhelminadorp.nl

 

Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u zich ook in verbinding stellen met Willy Heijnsdijk, tel. 25 12 10, of met Wil Wagenaar, tel. 22 72 42. Zij kunnen u verder doorverwijzen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijbel tekst van de dag: