Welkom

Hartelijk Welkom op de internetpagina van de Protestantse Gemeente Wilhelminadorp.

Van de kerkenraad Nu de regering de maatregelen i.v.m. corona heeft versoepeld, is er weer veel mogelijk. Natuurlijk moeten we nog voorzichtig zijn en blijft het onzeker hoe het verder gaat met het virus. Toch mogen en kunnen we weer plannen maken. Het beloofd een mooie zomer te worden. Onze eigen dominee schrijft hierover in de hierboven staande zomergroet. Hoewel het nog rijkelijk vroeg is, maar het volgende kerkblad waarin we de fietstocht kunnen aankondigen pas op 4 september verschijnt, laten we nu alvast weten dat we van plan zijn, bij natuurlijk gunstige weersomstandigheden deze jaarlijkse activiteit te houden op zaterdag 4 september. We zullen dan weer te gast zijn in de Raadhuisstraat in ’s Heer Arendskerke. Wellicht kunt u deze datum alvast reserveren. Omdat we vorig jaar niet konden fietsen i.v.m. corona willen we graag zo snel mogelijk weten of er mensen zijn die mee willen fietsen, of dat u met de auto naar ’s Heer Arendskerke wilt komen. Of dat u misschien mee wilt rijden met iemand. U kunt dit aan iemand van de kerkenraad laten weten. Zondag 5 september is dan de startdienst. En zaterdag 14 september is het weer monumentendag. De kerk zal dan open zijn. En tevens is er dan de mogelijkheid om een boek te kopen. Dankzij de versoepelingen kunnen we weer op 9 september een gemeenteavond houden. We beginnen de avond om 19.30 uur. Er zal dan verantwoording worden afgelegd over de financiële gang van zaken van de gemeente. En als kerkenraad staan we open voor vragen.

Er is veel te doen is september. De data nog even op een rijtje:
4 september fietstocht 5 “ startdienst
9 “ gemeenteavond
16 “ gesprekskring

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud i.v.m. corona.
Een mooie zomer gewenst.
Willy Heijnsdijk
Diensten aanvang 10.00 uur, zie Erediensten voor meer informatie
________________________________________
Predikant:

Dr. Arie Spaans
ariespaans@zeelandnet.nl 

Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u zich ook in verbinding stellen met Willy Heijnsdijk, tel. 0113 25 12 10. Ze kan u dan verder doorverwijzen.

Kerkgebouw : Brugstraat 12, 4475 AP Wilhelminadorp

Postadres en scribaat: K.M. Nijssen
Stadhouderslaan 20
4466 TT Goes
0113-212079
k.m.nijssen@kpnmail.nl


Kerkrentmeester-administrateur:
dhr P.J. Blok, Blokjesplaat 36, 4465 BE Goes ,tel
0623586355 ,
Banknr. NL12INGB0000301862 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wilhelminadorp
e-mail:

Restauratiefonds :
Banknummer NL55FVLB0635803763 t.n.v. Prot.Gemeente Wilhelminadorp,
Blokjesplaat 36, 4465 BE Goes, tel.
0623586355

Diaconie: dhr G. de Jonge, Brugstraat 19, 4475 AN Wilhelminadorp , tel
0113211057, Banknummer NL33INGB0000244545 t.n.v. Admin. Diaconie Protestantse Gemeente

ANBI


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.