Welkom

Hartelijk Welkom op de internetpagina van de Protestantse Gemeente Wilhelminadorp.

Beste broeders en zusters,

Met tegenzin heeft de kerkenraad in december j.l. besloten om de kerkdiensten voorlopig maar weer te schrappen in verband met het virus en de door de regering afgekondigde 'lockdown'. Kerkdiensten kunnen op juridische gronden niet worden verboden, maar zeker gezien de leeftijd van de meeste kerkgangers was het besmettingsgevaar te groot. Dat risico wilden we niet nemen, en ook niet daarmee een verkeerd signaal afgeven naar buiten toe.
Inmiddels zijn we zo'n vier maanden verder. Herhaaldelijk horen we uit uw midden de vraag wanneer de kerk weer opengaat. Het gemis ervan neemt toe. De meeste kerkgangers zijn nu gevaccineerd of worden dat binnenkort opnieuw. De regering heeft voor volgende week versoepelingen van de lockdown aangekondigd. Daarom heeft de kerkenraad nu besloten om de diensten te hervatten vanaf zondag 2 mei a.s. Dat betekent dat we ook op Hemelvaartsdag (13 mei) en Pinksteren (23 mei) weer kerkdiensten hopen te hebben.
Om het besmettingsgevaar te beperken willen we wel weer de volgende regels in acht nemen: maximaal 30 personen; mondkapjes verplicht bij komst en vertrek; handen desinfecteren bij aankomst; minimaal anderhalve meter afstand bewaren van anderen; niet zingen. In een volgende fase kunnen we deze maatregelen dan opheffen.
We zijn ons bewust van het feit dat we veel van uw begrip en geduld hebben moeten vragen en zijn u daar dankbaar voor. We zijn blij dat de huidige ontwikkelingen ons ruimte bieden om deze stap te zetten en daarmee tegemoet te komen aan de wens van veel gemeenteleden, en we hopen dat dit veilig en zonder nare gevolgen kan gaan plaatsvinden. Psalm 100:3-5 roept ons op : ‘Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: de Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.'

Namens de kerkenraad,   ds. A. SpaansWoord van de kerkenraad klik hier (GEBRUIKSPLAN KERK)

Diensten aanvang 10.00 uur, zie Erediensten voor meer informatie
________________________________________
Predikant:

Dr. Arie Spaans
ariespaans@zeelandnet.nl 

Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u zich ook in verbinding stellen met Willy Heijnsdijk, tel. 0113 25 12 10. Ze kan u dan verder doorverwijzen.

Kerkgebouw : Brugstraat 12, 4475 AP Wilhelminadorp

Postadres en scribaat: K.M. Nijssen
Stadhouderslaan 20
4466 TT Goes
0113-212079
k.m.nijssen@kpnmail.nl


Kerkrentmeester-administrateur:
dhr P.J. Blok, Blokjesplaat 36, 4465 BE Goes ,tel
0623586355 ,
Banknr. NL12INGB0000301862 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wilhelminadorp
e-mail:

Restauratiefonds :
Banknummer NL55FVLB0635803763 t.n.v. Prot.Gemeente Wilhelminadorp,
Blokjesplaat 36, 4465 BE Goes, tel.
0623586355

Diaconie: dhr G. de Jonge, Brugstraat 19, 4475 AN Wilhelminadorp , tel
0113211057, Banknummer NL33INGB0000244545 t.n.v. Admin. Diaconie Protestantse Gemeente

ANBI


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.