Pastoraat

Van de predikant
Van de predikant De apostel van de hoop

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. (1 Petrus 1:3)

U kent vast wel de beroemde drieslag ‘geloof, hoop en liefde’. Ze worden wel verbeeld met de symbolen van kruis, anker en hart, bijvoorbeeld:

pastedGraphic

De gedachte hierachter is dat het geloof zich richt op het kruis van Christus, de hoop is als een anker voor de ziel (Hebr. 6:19), en het hart staat natuurlijk voor de liefde.
Deze trits komt uit 1 Kor. 13, waar de liefde tot de grootste en belangrijkste van deze drie wordt uitgeroepen. Maar je kunt ze ook wel koppelen aan drie apostelen: Paulus kun je de ‘apostel van het geloof’ noemen omdat bij hem het geloof in Jezus Christus de centrale plaats inneemt (zie b.v. Rom. 1:16-17 en 5:1). Johannes wordt de ‘apostel van de liefde’ genoemd, omdat in zijn evangelie en eerste brief de liefde het doorslaggevende kenmerk van Christus en een christen is (zie b.v. Joh. 3:16 en 13:34-35, en 1 Joh. 3:11 en 16, en 4:7-16). En de hoop kun je dan verbinden met Petrus, wiens eerste brief de hoop als karakteristiek voor het christendom noemt (zie 1:3, de bovengenoemde tekst, maar ook vers 13 en 21 en 3:15). Een christen onderscheidt zich van zijn of haar niet-christelijke omgeving door de hoop die hij of zijn in het hart koestert. Dat lijkt mij een uiterst actueel gegeven.
Die hoop komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is ergens op gebaseerd: namelijk op de opstanding van Christus (1:3 en 21). Daar hoort de hemelvaart ook bij (zie 3:22). In deze tijd van het jaar roept het kerkelijk jaar ons op om daarbij stil te staan. Christus’ opstanding toont zijn grote overwinning, ook op de dood, die een vervolg krijgt in zijn opneming en plaatsing aan Gods rechterhand, boven alle wereldse krachten en machten verheven. Wie ervan overtuigd mag zijn z
ó’n Heer te hebben, heeft altijd reden tot hoop, hoe hopeloos het er in de wereld ook uit kan zien. Je hoort bij Iemand die al voor jou gewonnen heeft en van wiens liefde niets ter wereld jou kan scheiden. Die hoop is sterker dan de angst (b.v. voor een virus).
Wij leven en sterven in hoop. Petrus dringt er bij ons op aan om die hoop te koesteren en vast te houden, om ons geloof levend te houden in een wereld die eraan trekt en dat geloof op de proef stelt. Het is een kostbaar bezit, en een van de mooiste dingen om te laten zien aan iemand die deze hoop (nog) niet kent.

De macht van het kleine
Deze woorden (vroeger het devies van een christelijke vereniging voor epilepsiebestrijding) hebben nu een andere, minder mooie lading gekregen: de macht waarmee een onzichtbaar klein virus de wereld in zijn greep heeft. En bewerkt dat wij al maandenlang de diensten in de kerk van Wilhelminadorp moeten missen… En daardoor ook elkaar missen.
Maar toch blijft de mooiere betekenis ook waar, volgens de Bijbelse boodschap: de grote God gebruikt kleine mensen en middelen om zijn doel te bereiken. Bijvoorbeeld de kracht van het woord, dat de werkelijkheid niet ontkent maar relativeert. Zo iets doet A.F. Troost in het volgende lied:

AL GAAT HET KWAAD IN VOLLE VAART

Al gaat het kwaad in volle vaart,
een dief met snode plannen,
straks komt de Dag dat hij vergaat
en nooit meer dreigend voor je staat –
voor altijd uitgebannen!
Al sluipt hij stil als virus rond,
de hele wereld over,
al spaart hij longen, hart noch mond,
al steelt hij mensen, kerngezond –
God arresteert die rover!
Al wordt het leven nog een hel,
de adem ons ontnomen,
de Levende van Israël
geeft wie weet morgen al bevel:
Mijn Geest, vervul hun dromen!
Al weet geen sterveling wanneer
en hoe dat zal gebeuren,
ons harde lot neemt eens een keer:
geen stad op slot, geen maskers meer –
wijd open alle deuren!
Al geef ik toe dat ik soms beef:
zo talrijk de gevaren –
als ik aan God mij overgeef
klinkt nu al: 'Kind, zowaar ik leef,
jouw ziel zal Ik bewaren!'
 
Ds. André F. Troost

Met een vriendelijke groet vanuit de Colijnsplaatse pastorie,

ds. A. Spaans


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.