Nieuws

DANK U WEL
voor zoveel ondervonden medeleven, liefde en genegenheid, tijdens de ziekte en het overlijden van mijn geliefde nicht Nel Moerland. Wat waren er als troost in een moeilijke periode veel lieve mensen om mij heen.

Wil Wagenaar- van der Werf