Nieuws


KERSTVIERING OUDEREN
De dames van de vrouwenvereniging “Eltheto”verzorgen weer een gezellige bijeenkomst voor de ouderen uit onze gemeenschap. Op dinsdag 18 december is er in het kerkgebouw de jaarlijkse kerstviering. Er wordt om 17.30 uur begonnen met een gezamenlijke broodmaaltijd en om 19.30 uur volgt het avondprogramma met een meditatie, een kerstverhaal, liederen enz .
Bent u 60 jaar of ouder dan bent u van harte welkom, ook al bent u geen lid van onze kerkelijke gemeenschap. Meld u aan bij mevrouw Sijp, tel. 21 39 15.
Deelname is gratis.


STAMPPOTTENMAALTIJD
Ook dit jaar zal er weer een stamppottenmaaltijd gehouden worden en wel op woensdag 21 november aanstaande. Iedere dorpsbewoner die hieraan wil meedoen is van harte welkom. U hoeft geen lid te zijn van onze kerkelijke gemeenschap en deelname is gratis.
We beginnen om 18.00 uur in de consistorie.
Om de te bereiden hoeveelheden te bepalen vragen we u op het formulier achterin de kerk te vermelden met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.
Graag bord en bestek meebrengen. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij fam. De Jonge, tel. 211057.
Na afloop om plm. 19.00 uur zal er in verband met de dankdag een korte dienst van plm. een half uur gehouden worden met zang, gebeden en een meditatie.
Aansluitend om plm. 19.45 uur begint dan de gemeenteavond waarbij verantwoording wordt afgelegd over de financiële gang van zaken door kerkrentmeester en diaken, kunnen gemeenteleden vragen en opmerkingen aan de orde stellen en zal de predikant iets vertellen over rituelen in de dienst en over de Avondmaalsviering.
November 2018
December 2017