Gespreksgroep

GESPREKSKRING:

Gespreksgroep


Gesprekskring 15:00 uur in de consistorie van de kerk Op 10 juni kwamen we nog een keer bij elkaar voor de vakantie. Het was een goede en fijne middag. Omdat ons boekje ‘Dit is mijn lichaam’ veel stof tot nadenken en tot gesprek opleverde gaan we hier mee door. Op 16 september willen we weer samenkomen. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u voor informatie terecht bij: Ds. A. Spaans. Tel: 0113-696611. E-mail: ariespaans@zeelandnet.nl K. Nijssen. Tel: 0113-212079. E-mail: k.m.nijssen@kpnmail.nl W. Heijnsdijk. Tel: 0113-251210. E-mail: wheijnsdijk@live.nl. U bent van harte welkom en meedoen is altijd mogelijk.