Gespreksgroep

GESPREKSKRING:

Gespreksgroep

Gespreksgroep
Op maandag 20 februari jl. waren we weer bijeen om verder te gaan met ‘Programma 9’ uit ons boekje ‘Dit is mijn lichaam’ (over de Kerk van Jezus Christus). Er was weer zoveel gespreksstof, dat we niet veel  opgeschoten zijn in het boekje, maar dat geeft niet: het gaat niet om het boekje maar om het gesprek op basis ervan. En dat was de moeite waard!

Afgesproken is dat we op maandag 3 april a.s. verder willen gaan met dit hoofdstuk, dat als titel heeft “Niet breken’. Het gaat over 1 Korintiërs 12:14-25. Wees welkom! We hebben opbouwende gesprekken met elkaar. Locatie: de consistorie achter de kerk.


Voor informatie kunt u terecht bij:

Ds. A. Spaans. Tel: 0113-696611 E-mail: ariespaans@zeelandnet.nl
K. Nijssen. Tel: 0113-212079 E-mail:
k.m.nijssen@kpnmail.nl
W. Heijnsdijk. Tel: 0113-251210 E-mail:
wheijnsdijk@live.nl