Pastoraat

VAN  DE  PREDIKANT
Droogte
Na een nat voorjaar zijn we in een bijzonder droge periode terechtgekomen. Dat is niet zo gunstig voor mensen, dieren en gewassen, want water is onmisbaar, van levensbelang. Toch horen we ook van overvloed van water en van overstromingen, en wellicht krijgen we deze zomer weer met ‘tropische’ stortbuien te kampen, waarbij er in korte tijd een enorme plens water op één plaats valt. Hopelijk valt het mee, niet alleen in ons land maar ook elders…
In 1 Koningen 17:1-6 wordt ook verteld over een droogte, zoals Israël daar wel vaker mee geconfronteerd werd. Deze kwam op aankondiging van de profeet Elia, en was een antwoord op de verering van de Kana
änitische vruchtbaarheidsgod Baäl, in Israël gepropageerd door de Fenicische prinses Izébel.
Elia zelf ging toen ‘onderduiken’ bij de beek Kerit bij de Jordaan, waar hij water had om te drinken. Daarbij werd hij tweemaal per dag gevoed door raven, die hem brood en vlees brachten. Dit gebeuren heeft een Nieuw-Testamentische parallel in Openbaring 12:6, waar het over de Kerk van Christus gaat. Zij moet de woestijn in vluchten voor een machtige vijand, en wordt daar in de droogte door God in leven gehouden. Je mag dan volgens mij ook wel denken aan de woorden van God, die het vermogen hebben om onze ziel te ‘voeden’ met steeds weer nieuwe geestkracht. Een periode van geestelijke ‘droogte’, zoals je die tijdens je leven mee kunt maken, kun je daar ook mee doorstaan. De ‘stroom’ van de Geest gaat namelijk dóór, ook in deze tijd. Na Pinksteren is dat goed om te bedenken!
 
                                                                                                               
Gespreksgroep:
Op maandag 26 juni hebben we het voorbije seizoen afgesloten met een bijeenkomst in de pastorie te Colijnsplaat. Helaas waren er twee leden door omstandigheden verhinderd; het was echter ‘klein maar fijn’. We zijn, naast allerlei andere gesprekken, nog even verder gegaan met het hoofdstuk over ‘jaloezie’ uit het boekje, met name over de offers die Ka
ïn en Abel brachten. Waarom nam God dat van Abel wél aan en dat van Kaïn niet? Dat moet ermee te maken hebben dat God in het hart van een mens kan kijken, het innerlijk dat schuilgaat achter de buitenkant: wat heb je voor Hem over? Verderop in de Bijbel kunnen we lezen, hoeveel Hij in zijn liefde voor ons over heeft (gehad).
Na de zomer willen we verder gaan op maandagmiddag 18 september, om half drie in de consistorie. Hebt u belangstelling om erbij te zijn: wees welkom!
 
Groet
Het leven van een mens lijkt wel eens op een uitputtingsslag. Steeds weer krijg je te maken met uitdagingen of zelfs worstelingen. Wat is het goed als je regelmatig de kans krijgt om even op adem te komen. Voor veel mensen is de vakantietijd zo’n gelegenheid. Janke en ik hopen dat deze zomer ook zo te kunnen beleven. Mijn vakantie duurt van maandag 24 juni tot en met zondag 20 augustus. We hopen ‘als herboren’ daarna weer verder te kunnen. En moge deze zomertijd u allen ook goeddoen!
Met een vriendelijke groet vanuit de Colijnsplaatse pastorie,   ds. A. Spaans