De volgende weken zal gecollecteerd worden
voor de volgende doelen:


4juni:             Algemeen Diaconaal Kerkenwerk..

11juni:           Algemeen Kerkenwerk.
18 juni:          Algemeen Kerkenwerk.
25 juni:          Avondmaalscollecte (Bestemt voor het Clarahofje).
2 juli:             Algemeen Kerkenwerk.
 
 
De bloemen uit de kerk worden na de dienst naar leden van de gemeente gebracht.
   
Collecten verantwoording:
April:
Collecte in de dienst:                               380,80
HA (voedselbank:                                     84,50
Diaconaal werk in de gemeente:          31,70
Algemeen kerkenwerk:                           65,60
Werelddiaconaat:                                     45.50
Diaconaal werk in de gemeente:          49.40
Algemeen kerkenwerk:                           38.90
Zending:                                                      14.60                        
Giften:                                                          50 en 20
 
 
Herman de Jonge / Peter Blok.