De Blijde Boodschap verboden.

De Blijde Boodschap verboden.
dfb8d40a5b-vraagteken_verboden.png
Op een middag gingen Petrus en Johannes naar de tempel voor het avond gebed. Ze durfden daar weer te komen. Als God met hun was wat konden de mensen hun doen? Bij de Schone Poort gekomen, zagen zij bedelaars zitten. Veertig jaar oud was hij en van zijn geboorte af had hij al niet kunnen lopen. Iedere dag werd hij naar deze poort gedragen. Toen de verlamde man Petrus en Johannes zag aan komen, stak hij zijn hand uit en bedelde om aalmoes. Ze bleven staan, net als Jezus gedaan zou hebben en Petrus zei: Kijk ons aan. De man keek met een treurig gelaten blik van iemand die niet veel van het leven te verwachtten heeft, hij dacht: Misschien geven deze wel meer dan een cent. Petrus zei: ‘zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik wel heb, dat geef ik u: in de naam van Jeshua de Nazarener, zeg ik u: Sta op en wandel! Hij greep de man met zijn rechterhand, richtte hem op en ineens kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op en begon heen en weer te lopen. Nu mocht hij voor het eerst de tempelbinnenhof in, verder dan de scheidsmuur – want je weet, dat lammen en blinden daar niet mochten komen – en hij begon te springen en te juichen van blijdschap. De mensen herkenden hem: was dat niet de man, die altijd bij de Schone Poort had gezeten? Er kwam zo’n oploop om hem heen, dat hij zich vastklampte aan Petrus, bang dat hij zou worden plat gedrukt, Petrus sprak de menigte toe: Mannen van Israël, waar om staart hij ons zo aan, alsof wij door eigen kracht deze man hebben doen lopen? Het is gebeurd door de macht van de Messias, de Koning van het leven. Jezus, was nog maar kort geleden ter dood gebracht. En nu durfden die volgelingen van hem zo maar in de tempel te prediken? Daar zouden de tempelleiders wel eens even streng tegen op treden. Petrus en Johannes werden door de tempel politie gevangen gezet. De volgende morgen moeten ze zich verantwoorden voor de rechtbank. Door welke kracht hebt ge dit gedaan? Ze zouden immers tovenaars kunnen zijn…Petrus nam het woord. Hij durfde nu voor zijn Heer uit te komen tegenover de machtigen heren van de tempel, al was hij maar een visser. Jezus, had immers gezegd dat de Geest van God hem wel de woorden zou in geven. U wilt ons verhoren omdat een verlamde man nu kan lopen? Hij is genezen in de naam van Jeshua de Messias, die u heb laten doden maar God heeft Hem opgewekt uit de dood. De tempelheren fluisterden met elkaar: Hoe kunnen deze eenvoudige vissers, die niets geleerd hebben zo spreken en vrijmoedig optreden? Zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren. Zij werden nu met een zware straf bedreigd, als ze ooit nog in het openbaar durfden te zeggen dat Jezus de Christen was. De volgende dag stonden ze weer in de tempel galerij en vertelden de mensen, dat Jezus de Messias was, als of er niets gebeurd was. Weer werden ze opgepakt en verhoord omdat ze het spreekverbod hadden overtreden, maar Petrus zei; We moeten God meer gehoorzamen dan de mensen! De mannen van de rechtbank wisten niet wat ze moesten doen: Als we ze verbieden te spreken verbreiden zij hun leer des te meer, vannacht hebben we ze gevangen gezet en laten bewaken, en vanmorgen stonden ze weer in de tempel, als we ze zouden doden zou hun beweging nog meer gaan groeien, het lijkt wel of die Jezus nog meer macht over de mensen heeft dan tijdens zijn leven… Toch gingen er stemmen op om hen maar te doden, maar beroemde rabban Gamaliël stond op en zei: Laat deze mensen maar. Als het een beweging is uit de mensen zal het wel op niets uit lopen, maar als God hier achter staat, dan zullen we het niet kunnen vernietigen, het mocht eens blijken dat we tegen God strijden. De apostelen werden voor geroepen en hun werd weer verboden om uit te spreken over Jezus. Om dit verbod goed te voelen gingen zij hen geselen. Toen liet men ze gaan. Strompelend liepen ze weg en toch met een diepe blijdschap, dat ze dit voor hun Heer mochten lijden. Zonder ophouden leerden ze iedere dag in de tempel of bij mensen aan huis en  verkondigden de blijde boodschap dat de Mesias was gekomen.
Ingezonden door Suzan de Boe.