Eltheto

ELTHETO

De verkoopmiddag
Op 7 november hielden we onze jaarlijkse verkoopmiddag.
Dinsdagavond waren we in de kerk om alles klaar te zetten. Wat was er weer veel om aan te bieden.
’s Woensdags om 14.00 uur ging de deur open en waren de eerste kijkers en kopers binnen. Het werd gezellig druk en er werd flink verkocht. Sokken, gebreide spulletjes, kaarten, gebak en babbelaars, deze werden ons gratis geschonken om te verkopen. Er was ook een gezellige koffietafel. Ook de dames Heijnsdjik en Moerland waren er bij.
De verloting om de uitgestalde prijsjes liep eveneens goed.
De boodschappenmandjes gingen naar de heer Schout, Mevr.Bolding en mevr.v.d. Peijl.
Ook altijd leuk om even op het rommelmarktje te kijken
Om 16.00 uur ging de deur dicht en werd er geteld, hoeveel zou er zijn ? Altijd spannend. De verkoop van lootjes op het dorp bracht € 640.- op. Ongelofelijk,
zoveel ? U allen die gekocht en verkocht hebben: hartelijk dank !! De opbrengst van de middag was plm. € 850.-
We zijn dankbaar en verbaasd !

U allen die onze middag hebt bezocht en daar gekocht hebben: hartelijk dank .
En alles kom ten goede aan onze kerk !

En dan gaan we in het nieuwe jaar op 15 januari weer met frisse moed met onze bezigheden verder.
Corrie Bosschaart