Van de kerkrentmeester en de diaconie: De volgende weken zal gecollecteerd worden voor de volgende doelen:
21 April      Algemeen kerkenwerk.
28 April      Algemeen kerkenwerk.
5 Mei         Hulp aan Oekraine.
12 Me        Algemeen Diaconaal werk.
19 Mei       Algemeen kerkenwerk.
26 Mei       Missionair werk in Nederland.
2 Juni         Algemeen kerkenwerk.
9 juni         Algemeen Diaconaal werk in de gemeente.
 
De bloemen uit de kerk worden na de dienst naar leden van de gemeente gebracht.
   
Collectetelling februari
 
Totaal in de dienst:                                   290.40
4 februari werelddiaconaat:                        28.20
11 februari algemeen kerkenwerk:              45.20
18 februari diaconaal werk in nederland:     33.30
25 februari algemeen diaconaal werk:         29.90
Zending                                                  8.30
2x giften à 10 euro
 
Collectetelling maart
 
Totaal in de dienst:                                   416.85
3 maart voorjaars zendingscollecte             37.40
10 maart algemeen kerkenwerk                  39.40
17 maart sterke vrouwen in Indonesie         37.00
24 maart diaconaal werk in de gemeente      32.35
29 maart clarahofje                                   56.00
31 maart algemeen kerkenwerk                  59.70                                    
Zending                                                  12.40
                                           
Herman de Jonge / Peter Blok.