De volgende weken zal gecollecteerd worden voor de volgende doelen:
17 december:      algemeen kerkenwerk.
24 december:      kinderen in de knel.
25 december:      algemeen kerkenwerk.
31 december:      oudejaarscollecte.
7 januari:             algemeen diaconaal werk.
14 januari:           algemeen kerkenwerk.
21 januari:           missionair werk.
28 januari:           algemeen kerkenwerk.
4 februari:           werelddiaconaat.
 
De bloemen uit de kerk worden na de dienst naar leden van de gemeente gebracht.
   
Collectetelling oktober
Collecten in de dienst:             380.35
1 oktober     kerk en Israel        47.90
8 oktober     alg kerkenwerk     87.55
15 oktober   Alg kerkenwerk    41,00
22 oktober   vredesweek          34.90
29 oktober   alg kerkenwerk     39.80
Zending                                 10.90
                                              
 
Collectetelling november
Collecten in de dienst                       288.50
5 november          najaars zending     43.40
12 november        werelddiaconaat    33.50
19 november        alg kerkewerk       68.00
26 november        Clarahofje            67.60
Dankdagcollecte voedselbank           281.70
 
2x gift 20 euro

 
Herman de Jonge / Peter Blok.