Dauw
‘Dauw is een vorm van neerslag die ontstaat als waterdamp in de lucht op vaste voorwerpen condenseert.’ Deze definitie kom ik tegen op internet: heel feitelijk. Maar als gelovig mens kun je ook met andere ogen naar dat natuurverschijnsel kijken: als een stukje van de mooie schepping van God, en bovendien als een teken van zijn goedheid. Zo wordt het ook bezongen in diverse liederen:
 
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. (Psalm 100:4)
 
Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen… (Lied 213:2)
 
Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit. (Evang. Liedb. 161:1)
 
En Psalm 133:2 zingt over Gods zegen:
 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer.
 
Die zegen wens ik u toe, en ook het vermogen om al het mooie van de natuur als teken van Gods creativiteit en goede trouw te verstaan. Het voorjaar biedt daar volop wat kansen voor!
 
onbekend
Dauw op een spinnenweb
 
 
Stiltemomenten
Te midden van allerlei akelige dingen zegt de profeet Nahum opeens: ‘De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen.’
(1:7) Ons kerkgebouw is geen bunker, maar wel een plek waar je kunt schuilen bij God, alsof Hij een vesting voor je is. Dat kan een mens goeddoen, ook omdat je dan kunt ervaren hoe Goed God voor je is, ondanks alles.
De volgende data zijn: 2 mei, 6 juni en 4 juli. Op die donderdagavonden is ons mooie kerkje open van 19.30 tot 20.00 uur, voor ieder die er een schuilplaats wil zoeken te midden van alle drukte en narigheid.
Bevestiging Peter Blok
De vorige keer kondigde ik aan dat Peter Blok op 28 april a.s. opnieuw
bevestigd zou worden als ouderling-kerkrentmeester. Dat kan echter door omstandigheden niet doorgaan. Het staat nu gepland voor zondag 30 juni a.s. Hopelijk kan het dan wél doorgang vinden, in een mooie dienst!
Contacten met De Levensbron

De in het vorige kerkblad vermelde kerkdienst met medewerking van De
Levensbron kon op 24 maart niet doorgaan, en is verplaatst naar 7 april. Nu ik dit schrijf, moet dat nog gebeuren, maar als dit blad verschijnt kunt u hopelijk terugkijken op een fijne ontmoeting in en na een bemoedigende gezamenlijke dienst.
Intussen hebben deze contacten er ook toe geleid dat onze gemeente nu
aanwezig is op moderne ‘social media’: Facebook en Instagram. Jan-Willem Dekker heeft daar zijn best voor gedaan, om er wat moois van te maken. Dankjewel, Jan-Willem!
En intussen zijn we als Protestantse Gemeente Wilhelminadorp ook nog steeds te vinden op internet. Deze site wordt beheerd door Joop Liplijn: Joop, ook jij bedankt dat je dit doet!
Groet
Het is een bijzonder waterrijke periode geworden voor ons land, de laatste tijd.
We hebben al heel wat regen zien vallen: voor sommige mensen (b.v. boeren)  is dat echt een probleem, voor anderen een mistroostig stemmende omstandigheid. Hopelijk brengen het voorjaar en de zomer ons betere tijden; en vergeleken met de droogte die sommige andere landen teistert (b.v. in Afrika) is regen toch wel een zegen!
Met een vriendelijke groet vanuit Kortgene, mede namens Janke,   ds. A. Spaans