Gods voorzienigheid.

FatherHand
Gods voorzienigheid. ( Geschreven door M.A. Groeneweg – Reuver ).
Alles in mijn leven staat onder Gods voorzienigheid,
Hoe de weg ook wordt geleid.
en waar deze henen gaat,
’t ligt besloten in Gods raad.

Wat Hij over mij beslist dat zal enkel wijsheid zijn,
God is groot en ik zo klein.
Nimmer heeft Hij zich vergist,
niets gebeurt wat Hij niet wist.

Heer, wat mij ook wedervaart leer mij ’t geven in Uw hand,
wordt ‘k door vragen overmand.
En door zorgen zeer bezwaard,
maak mij angstig hart bedaard.

Dat ik mij, getroost en stil,
overgeef Heer, aan Uw wil.
Ingezonden door Suzan de Boe.