Eltheto

Eltheto: Als ik dit stukje schrijf gaan we de adventstijd in. De voorbereiding op het kerstfeest. Voor ons een hoogtepunt van ons verenigingsjaar. Op 28 november hadden we een gezellige Sint viering. Hij had voor ieder van ons een pakje met een gedicht gebracht. We gingen aan het eind van het feest tevreden naar huis.
Nu komen we 8 december bij elkaar om kerststukjes te maken voor het kerstfeest op 12 december. De avond begint met een broodmaaltijd gevolgd door een kerstfeest met zang en een kerstverhaal .We hopen elkaar daar te ontmoeten om met de ouderen van ons dorp en gasten een mooie viering te hebben.
Over de datum waarop we volgend jaar weer bij elkaar komen krijgt u nog bericht.
We wensen elkaar goede feestdagen en een goed Nieuwjaar toe.
Hartelijke groeten.
Corrie Bosschaart.