Welkom

Hartelijk Welkom op de internetpagina van de Protestantse Gemeente Wilhelminadorp.

Deze website geeft informatie over alle kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.


U bent van harte welkom!


Diensten aanvang 10.00 uur, zie Erediensten voor meer informatie
________________________________________
Predikant:

Predikant: Ds. M.C.J.T. Reichmann, bereikbaar op dinsdag en ’s avonds tussen 18.30 u. en 19.00 u., tel. 0113 85 29 72 of via predikant@kerkwilhelminadorp.nl
 
Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u zich ook in verbinding stellen met Willy Heijnsdijk, tel. 0113 25 12 10, of met Wil Wagenaar, tel. 0113 22 72 42. Zij kunnen u verder doorverwijzen.

Kerkgebouw : Brugstraat 12, 4475 AP Wilhelminadorp

Postadres en scribaat: mevrouw W. Wagenaar-v.d. Werf
Tervatenseweg 1, 4481 PA Kloetinge tel
0113227242
e-mail:
info@kerkwilhelminadorp.nl

Kerkrentmeester-administrateur:
dhr P.J. Blok, Blokjesplaat 36, 4465 BE Goes ,tel
0623586355 ,
Banknr. NL12INGB0000301862 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wilhelminadorp
e-mail:
administratie@kerkwilhelminadorp.nl

Restauratiefonds :
Banknummer NL55FVLB0635803763 t.n.v. Prot.Gemeente Wilhelminadorp,
Blokjesplaat 36, 4465 BE Goes, tel.
0623586355

Diaconie: dhr G. de Jonge, Brugstraat 19, 4475 AN Wilhelminadorp , tel
0113211057, Banknummer NL33INGB0000244545 t.n.v. Admin. Diaconie Protestantse Gemeente

ANBI