Nieuws

Einde en een nieuw begin, en met uitzicht…
Op zondag 16 december nemen drie van onze zeer gewaardeerde ambtsdragers afscheid na twaalf jaar trouwe dienst. Wil Wagenaar, Willy Heijnsdijk en Herman de Jonge zijn en blijven onmisbaar voor onze gemeente. Tot ons grote geluk blijven ze hun vele, vele taken voor en in de gemeente en de kerkenraad vervullen, wat ook nodig is in onze kleine, maar heel actieve gemeente. We hopen van harte, dat zij zich weer verkiesbaar zullen stellen aan het einde van hun ‘rustperiode’ van 11 maanden, zoals die voorgeschreven is in de kerkorde van de PKN. Als diaken zal worden bevestigd mevrouw Jenny van Hoepen. Wij zijn heel dankbaar dat zij met haar ja-woord onze gemeente omwille van onze Heer wil dienen.

Kerstfeest voor de ouderen: samen aan de feestdis
Elk jaar in december is de eerste kerstviering die we vieren, de avond met de ouderen uit onze gemeente. Dit jaar is dat op 18 december. Gastvrij ontvangen we dan, dankzij de vele lieve gastvrouwen van onze vrouwenvereniging Eltheto, iedereen die komen wil. Iedereen, kerklid of niet, dat maakt helemaal niets uit, is van harte welkom in een sfeervolle kerk. Die is dan helemaal in kerstsfeer en aan prachtig gedekte tafels vieren we dan samen het feest van de geboorte van de Heer. Samen vieren, de oude vertrouwde kerstliederen zingen, samen eten, heel veel gezelligheid, dat is genieten. Elk jaar vindt Hannie Sijp weer een heel mooi kerstverhaal dat ze ons meegeeft, de kersttijd tegemoet. Als we daar in die kerk in kerstsfeer zitten, komen herinneringen aan vroeger weer boven: zo doen we dat in de kerk al tientallen jaren: een oude traditie die we met zorg moeten koesteren. Misschien kent u nog mensen die zich niet opgegeven hebben en toch graag zouden komen. Geeft u het door aan de organisatie, want bij ons is iedereen van harte welkom. Nu zijt wellekome, dat geldt, niet alleen op kerstfeest, voor alle, alle mensen van God.

Een heel blij begin op zondag 20 januari
Liesbeth Meijers en Martijn Gouda, nu wonende te Nieuwendijk, hebben de kerkenraad gevraagd om de bevestiging van hun huwelijk in onze gemeente. Liesbeth en Martijn hebben trouw onze diensten bezocht toen Liesbeth nog bij ons in de Hankenstraat woonde. Liesbeth was ook actief lid van onze gesprekskring. Ze hebben zich beiden heel erg thuis gevoeld in onze gemeente en daarom is het passend én heerlijk, dat zij een zegen over hun leven samen ontvangen in het Huis, waarin ze zo vertrouwd geraakt zijn met God. Hun burgerlijk huwelijk zal op 17 december in besloten kring worden voltrokken, maar het zal worden ingezegend in het midden van de gemeente.

Boekenmarkt:
Op zaterdag 22 december houden we in

Wilhelminadorp weer onze jaarlijkse winterboeken markt
van 13.00 uur tot 15.00 uur in de kerk