Organisten

AFSCHEID ORGANISTEN
In de dienst van 14 oktober j.l. moesten wij helaas afscheid nemen van één van onze organisten, de heer Jacq. De Visser.
Na vele jaren de gemeentezang op ons mooie orgel te hebben begeleid gaat hij om persoonlijke redenen het wat rustiger aan doen. Jammer voor onze gemeente, we hebben vele jaren van zijn prachtige orgelspel kunnen genieten.
Gelukkig heeft hij toegezegd aan de diensten in de week, zoals b.v. herdenking- en trouwdiensten, te blijven meewerken, En daar zullen we natuurlijk graag gebruik van maken.

Al eerder dit jaar moesten we afscheid nemen van de heer Kraak uit Wolphaartsdijk. Nadat hij slechts enkele keren als organist in ons midden was is hij overleden.

Ook mevrouw de Witte zal om gezondheidsredenen in de toekomst ons orgel niet meer bespelen.En dezer dagen ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Henk de Regt uit Ovezande.
Hij was al lange tijd ziek, maar herstelde na diverse behandelingen toch steeds weer dusdanig dat hij af en toe medewerking kon verlenen. Vanaf deze zomer lukte dat niet meer.
November 2018
December 2017