VAN KERKVOOGDIJ EN DIAKONIE


De komende weken zal gecollecteerd worden voor de volgende doelen:

20-1 Algemeen kerkenwerk
27-1 Job Jeugdwerk
  3-2 Werelddiaconaat
10-2 Algemeen Diaconaal werk in de gemeente
17-2Algemeen kerkenwerk
24-2 Algemeen kerkenwerk

Resultaat collectes november en december

Totaal in de diensten (1e collecte) € 372.60
4 -11 Najaar zendingscollecte € 77.15
11 Binnenlands diaconaal werk € 45.65
18 Plaatselijk diaconaal werk € 50.05
26 Algemeen kerkenwerk € 88.80
Dankdagcollecte € 211.00
Zendingsbusje € 14.50

Totaal in de diensten € 681.00
2-12 Missionair werk buitenland € 36.10
9 Pastoraat € 52.80
16 Avondmaalscollecte,voor Clara Hofje € 115.00
23 Kinderen in de knel € 53.90
25 Algemeen kerkenwerk € 143.35
30 Algemeen kerkenwerk € 49.20
31 Oudejaarscollecte € 69.20
Kerstfeest school € 74.75
Boekenmarkt € 88.50
Zendingsbusje € 23.85

Giften voor bloemen: €15,00, 20,00, 10,00, 5,00, 15,00
Alle gevers hartelijk dank,

De bloemen van de liturgische tafel werden na de dienst
naar verschillende leden van de gemeente gebracht.

Herman de Jonge/ Peter Blok