VAN KERKVOOGDIJ EN DIAKONIEDe komen de weken zal gecollecteerd worden voor de volgende doelen:
30-6 Algemeen Kerkenwerk.
7-7 Binnenlands Diaconaat.
Deze collecte is bestemd voor de bestrijding
van armoede onder kinderen en voor
andere diaconale projecten in Nederland.
14-7 Algemeen Kerkenwerk.
21-7 Algemeen Diaconaal werk.
28-7 Algemeen Kerkenwerk.
4-8 Voor bloemen in de eredienst.
11-8 Wereld diaconaat.
Voor kansarme kinderen in de hele wereld
om ze een betere toekomst te geven.
18-8 Algemeen Kerkenwerk.


 

Resultaten collecte tellingen:
Telling collecte mei 2019


Datum Totaal Diaconie

Kerkrentm.

Totaal in dienst

€ 557,45Diaconie 20%

€ 110,00


Kerkrentm.80%


€ 447,45

noodhulp Afrika

05-05-19


€ 100,00


JOP

12-05-19


€ 58,30


algemeen kerkenwerk

19-05-19€ 62,00

algemeen kerkenwerk

26-05-19€ 60,80


Zending

€ 12,90
Totaal
€ 281,20
€ 570,25


 
De bloemen van de liturgische tafel werden na de dienst bij verschillende leden van de gemeente gebracht.
 
Herman de Jonge/ Peter Blok