rozen6De bloemen  werden als groet van de Gemeente gebracht naar:

De bloemen uit de kerk werden na de dienst naar verschillende leden
van de gemeente gebracht.


Herman de Jonge/ Peter blok.